Saturday, 3 November 2012

aktiviti kelas

murid-murid sedang menyiapkan tugasan
Aktiviti kelas merupakan aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid sewaktu p&p dijalankan. Aktiviti kelas boleh dikatagorikan kepada aktiviti individu dan berkumpulan. Dalam aktiviti kelas murid - murid dikehendaki melakukan tugasan yang diberikan dalam jangka masa yang ditetapkan. ini dapat mengcungkil daya pemikiran murid dalam menyelesaikan latihan dalam lembaran kerja.

tugasan individu

tekun menyiapkan tugasan masing-masing.

No comments:

Post a Comment